Számunkra nagyon fontos az aktuálisan érvényes adatvédelmi szabályozás és törvények betartása, így az alábbiakban részletesen bemutatom a fancydog.hu és a ROZSBIÁN Szolgáltató Betéti Társaság. adatvédelemre irányuló lépéseit és az adatgyűjtéssel kapcsolatos folyamatait.

Az adatokat a ROZSBIÁN Szolgáltató Betéti Társaság. kezeli, és ez a vállalkozás felelős a személyes adatok kezeléséért. Az adatkezelő adatai:

 • Teljes jogi név: ROZSBIÁN Szolgáltató Betéti Társaság
 • Képviseli: Fábián Mónika ügyvezető
 • Székhely / postai cím: 1031 Budapest, Aranyalma u. 3/a
 • Nyilvántartási száma: 52436916
 • Adószáma: 28691062-1-41
 • E-mail cím: fmonika73@gmail.com
 • A weboldal címe: http://www.fancydog.hu
 • Adatkezelő: Fábián Mónika ügyvezető

1. MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTÜNK ÉS MILYEN CÉLLAL

A személyes adatok azok, amik egyértelműen lehetővé teszik egy egyén pontos azonosítását.

1.1. KOMMUNIKÁCIÓS ADATOK

Ide tartozik bármilyen üzenet, amit a weboldalon keresztül, e-mailben, közösségi média üzenetben vagy bármilyen kommunikációs formában juttatsz el hozzánk. Ezeket az adatokat azért dolgozuk fel és tartjuk meg, hogy a megkeresésben található érdeklődésre és szolgáltatási igényre reagálhassunk és egy esetleges későbbi vitás helyzetben döntési alapot szolgáltassanak. A kommunikációs adatok feldolgozására jogalapunk a felhasználó igazolható érdeklődése a tevékenységünk felé, ami megnyilvánul a nekünk címzett üzenetekben.

1.2. FELHASZNÁLÓI ADATOK

Amibe beletartoznak a weboldal használata során keletkező adatok, amik lehetővé teszik az oldal technikai működését, hogy az oldal biztonságát megőrizzük, hogy mentéseket tároljunk a felhasználók tevékenységéről, és hogy mindig a lehető legrelevánsabb tartalomhoz férj hozzá. Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, aminek a biztosításához és az oldal technikai működéséhez ezeknek a tárolása szükséges.

1.3. TECHNIKAI ADATOK

Amibe beletartoznak az oldal használata során keletkezett adatok, mint az IP cím, böngészőadatok, az egyes oldalak látogatási ideje, oldalmegtekintések és navigációs utak, az oldalak látogatásának száma és időpontja, időzónák, és a készülék adatai, amivel megtekinted az oldalt. Az adatok forrása az analitikai szoftverünk. Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel, hogy kielemezzük a felhasználók szokásait az oldalon, megőrizzük az oldal biztonságos működését, és megértsük az egyes marketingdöntéseink hasznosságát. Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységem felé, ami lehetővé teszi, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk ezeket az adatokat, és az üzlet növelésére felhasználjuk a hatásosabb működés érdekében.

1.4. MARKETING ADATOK

Amibe beletartoznak a látogató preferenciái, hogy milyen marketingtartalmat fogad tőlünk szívesen. Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel, hogy azokhoz a szolgáltatásainkhoz kapcsolódó reklámot küldjünk, ami felé a felhasználó érdeklődést fejezett ki. Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységeink felé, ami lehetővé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk ezeket az adatokat, és az üzlet növelésére felhasználjuk a hatásosabb működés érdekében.

1.5. HOZZÁSZÓLÁSOK

Weblapunkon nincs lehetőség olvasói hozzászólásokat hagyni, de a honlapunk összekapcsolódik a Fancy Dog Kutyakozmetika Facebook oldalával, amelyen a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan. Ez a honlapon nem jelenik meg, de közvetve, a Facebook linkre kattintva megjeleníthető.

1.7. MÁS HONLAPOKRÓL SZÁRMAZÓ BEÁGYAZOTT TARTALMAK

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

A bemutatkozásunkban találhattok beágyazott YouTube (videómegosztó oldal) videót is. A YouTube adatkezelési tájékoztatóját itt találod: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

2. HOGYAN GYŰJTÜNK ADATOKAT

Személyes adatokat gyűjthetünk olyan módon, hogy a felhasználó direkten biztosítja a számunkra (például egy üzenet küldésével vagy adatlap kitöltésével).

2.1. Adatlap

Az Állat-egészségügyi Szabályzat rendelkezéseivel összhangban, törvényi felhatalmazás és kötelezettség alapján személyes beszélgetése során, papír alapú adatlap kitöltésével nyilvántartásba vesszük az alábbi adatokat: a tulajdonos neve és lakcíme, az állat faja, fajtája, neme, kora, színe és esetleges ismertető jegyei.

2.2. Cookie-k

Továbbá bizonyos adatokat automatikusan kerülnek gyűjtésre az oldal használata során, például ú.n. “cookie”-kkal (sütikkel). Ezek csak a felhasználó hozzájárulásának megadása után lépnek működésbe.

A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni
 • megkönnyítik a weboldal használatát; 
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

2.2.3. HARMADIK FÉL ÁLTAL ELHELYEZETT COOKIE-K

2.2.3.1. ANALITIKA

A honlap alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjtünk azzal kapcsolatban, hogy a  látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használjuk fel. Ezen sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A Google adatkezelési tájékoztatóját itt találod: http://www.google.com/intl/hu/policies/

2.2.3.2. Közösségi média

A honlap alkalmazza a Facebook™ mint harmadik fél sütiejit is. A Hírek felületen a Fancy Dog Facebook oldal bejegyzései jelennek meg. A bejegyzések beágyazott tartalomnak minősülnek, így úgy viselkednek, mintha magát a Facebookot látogattuk volna meg. A sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A Facebook™ adatkezelési szabályzatát itt találod: https://www.facebook.com/about/privacy/

3. MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK A SZEMÉLYES ADATOT

A kapcsolattartás céljából kezelt adatok köre, amelyet a e-mailben, közösségi média üzenetben vagy bármilyen kommunikációs formában juttatsz el hozzánk:

 • név: az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
 • e-mail cím: az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adat
 • telefonszám (telefonos megkeresés esetén): az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adat
 • Facebook profil (Facebookon keresztüli megkeresés esetén): az ügyfél beazonosításához szükséges adat
 • érdeklődés tárgya (pl: időpontegyeztetés, kutyakozmetika, használt termékek, stb): az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adat, az ügyfél saját közlése alapján.

Ezeket az adatokat legfeljebb 5 évig, vagy az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig őrizzük meg.

A törvényi kötelezettség év felhatalmazás alapján, papír alapú adatlap kitöltésével nyilvántartásba vett adatok köre: a tulajdonos neve és lakcíme, az állat faja, fajtája, neme, kora, színe és esetleges ismertető jegyei.

4. HOVÁ TOVÁBBÍTJUK AZ ADATOKAT

Az Európai Adatvédelmi Rendelet (GDPR) előírja, hogy az Európai Unió lakosaival kapcsolatos azon adatokat, melyeket az EU-n kívülre továbbítanak, ugyanolyan normák szerint kell védeni, mintha az adat Európában lenne.

A honlap alkalmazza a Google Analytics és a Facebook™ sütiejit, és mindkettő EU-n kívüli partnernek minősül.

5. ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK

A ROZSBIÁN Szolgáltató Betéti Társaság. által végzett adatkezelése önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapul. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleimet.

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos és a szakmát meghatározó hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.); 
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
 • 41/1997. (V.28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról 191§. (7)

6. MILYEN JOGOKKAL RENDELKEZIK A FELHASZNÁLÓ A SAJÁT ADATAI KAPCSÁN

Az Európai Unió állampolgáraként a General Data Protection Regulation (GDPR) elnevezésű törvény a következő jogokat biztosítja az oldal felhasználóinak:

6.1. TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Megtettük a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22.és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsuk.

6.2. HOZZÁFÉRÉS A SZEMÉLYES ADATOKHOZ

Az oldal felhasználói jogosultak arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk,hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

A kérés általános esetben ingyenesen teljesítésre kerül. Ismételt, visszaélésszerű, indok nélküli adatkérvényezés esetén a ROZSBIÁN Szolgáltató Betéti Társaság egy mérsékelt összeget számíthat fel az adatok biztosítására, és további időre lehet szükség az adatok biztosításához.

Továbbá a ROZSBIÁN Szolgáltató Betéti Társaság kéri a személyazonosság bizonyítását az adatok kiadása előtt, megelőzendő a visszaélésszerű használatot. A személyes adatok kikéréséhez lépj kapcsolatba velünk a honlapon található kapcsolatfelvételi űrlapon.

6.3. SZEMÉLYES ADATOK HELYESBÍTÉSE

Az érintett kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. A személyes adatok módosításához lépj kapcsolatba velünk a honlapon található kapcsolatfelvételi űrlapon.

6.4. SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉSÉNEK KÉRÉSE

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincsmás jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró,az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladatvégrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A ROZSBIÁN Szolgáltató Betéti Társaság kéri a személyazonosság bizonyítását a személyes adatok törlése előtt, megelőzendő a visszaélésszerű használatot. A személyes adatok kikéréséhez lépj kapcsolatba velünk a honlapon található kapcsolatfelvételi űrlapon.

6.5. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK KORLÁTOZÁSÁNAK KÉRÉSE

A felhasználóknak joga van kérésben korlátozni az adatai kezelését, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

A ROZSBIÁN Szolgáltató Betéti Társaság kéri a személyazonosság bizonyítását a személyes adatok feldolgozásának korlátozása előtt, megelőzendő a visszaélésszerű használatot. A személyes adatok kikéréséhez lépj kapcsolatba velünk a honlapon található kapcsolatfelvételi űrlapon.

6.6. ADATHORDOZÁS

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyesadatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6.7. TILTAKOZÁS

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyesadatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogosérdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.8. BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

6.9. ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS

Magyarországon az adatvédelemmel foglalkozó hivatalos szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), panasszal a Hatóságnál lehet élni. A felhasználók az adatvédelemmel kapcsolatos jogaikról a NAIH honlapján tájékozódhatnak bővebben. 

 • Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
 • Telefon: 06.1.391.1400,
 • Fax: 06.1.391.1410,
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 • Honlap: http://www.naih.hu

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A ROZSBIÁN Szolgáltató Betéti Társaság. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

8. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ UTOLSÓ FRISSÍTÉSE

2018. június 18